Navne og adresser

Præster i Abildgård Sogn

Sognepræst Gurli Møller Andreasen
Oluf Krags Vej 3, 9300 Sæby
Tlf. 21 37 19 61
gma@km.dk
Træffes efter aftale, undtagen fredag
   
Sognepræst Kenny Gottlieb
Tage Mortensens Vej 14, 9900 Frederikshavn
Tlf. 40 21 25 21
kegc@km.dk
Træffes efter aftale, undtagen mandag
   
Kst. sognepræst Mogens Jeppesen
Tlf. 60 95 49 26
romjeppesen@gmail.com
Træffes efter aftale.

 

Ansatte i Abildgård Kirke

 

Administrationschef Karen Krøgh
Træffes på kirkekontoret
kkr@km.dk
Tlf. 29 67 48 50
   
Kordegn Lisbeth Derry
Træffes på kirkekontoret
Tlf. 98 42 32 88
lind@km.dk
   

Organist Søren Rasmussen
Tlf. 22 38 56 84
organist.sr@gmail.com
   
Kirkemusiker Knud Erik Thrane
Tlf. 20 68 78 15
thrane@events.dk
   
Kirketjener Bo Engmann
Tlf. 31 25 15 69
kirketjenere@abildgaard-kirke.dk
   
Kirketjener Christine Baumbach
Tlf. 23 84 16 09
kirketjenere@abildgaard-kirke.dk
   
Kirketjener Peter Jeppesen
Tlf. 22 97 16 67
kirketjenere@abildgaard-kirke.dk
   
Sognemedhjælper Inge Andersen
Træffes bedst i kirken hverdage kl. 11.30 - 12.30.
Tlf. 21 37 19 52
ia-abild@mail.tele.dk 
   
Kirke- og kulturmedarbejder Heidi Ettrup Lehm 
Tlf. 42 51 17 96
heidi@abildgaard-kirke.dk
   

Menighedsrådet

Læs mere om menighedsrådet og rådets arbejde

Ernst Hansen (formand)
Strandkanten 5, 2.th., 9300 Sæby
Tlf. 20 88 58 94
hannaogernst@gmail.com

Arild Nielsen (kirkeværge)
Ribegade 15
Tlf. 26 18 99 93
arildkerstein@outlook.com

Jens Mølbak (kontaktperson)
Gudhjemvej 6
Tlf. 40 75 83 53
jens.moelbak@skolekom.dk

Carsten Thomasen
Orionvej 30, Kilden
Tlf. 98 42 46 46 / 40 41 60 90
ct@carsten-thomasen.dk

Arne Holdensen 
Englund 1, 9900 Frederikshavn
Tlf.  30 53 50 89
arneholdensen@gmail.com

Stig Lundbo
Hans Egedes Vej 31, 9900 Frederikshavn
Tlf. 40 24 53 10
lundbo.fam@oncable.dk

Kurt Hansen (næstformand)
Regulusvej 4, Kilden
Tlf. 29 91 50 58
viku@webspeed.dk

Jytte Schaltz (kasserer)
Hjørringvej 118, 9900 Frederikshavn
Tlf. 20 48 42 66
jytteschaltz@gmail.com

Anne Marie Johansen
Gl. Skagnsvej 25B, 9900 Frederikshavn
Tlf. 20 94 75 11
mail@annemariejohansen.dk

Jette Højriis
Skyttevej 12, 9900 Frederikshavn
Tlf.  28 71 51 29
jette.hojriis@gmail.com

Mads Bang Simonsen
Pr. Dreslers Vej 59, 3. tv., 9900 Frederikshavn
Tlf. 20 76 78 45
mads-bang@hotmail.com

Vibeke Ankerstjerne
Uldallsvej 5, 9900 Frederikshavn
Tlf. 23 42 44 87
vibeke.ankerstjerne@gmail.com