Konfirmation i Abildgård Kirke

Hvad er konfirmation?

Konfirmationen er et ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom.
Når man er blevet døbt som barn, bliver konfirmationen en anledning til som ung at overveje indholdet i den kristne tro og hvad det betyder at leve ud fra den.
Selve konfirmationshandlingen foregår ved en festlig gudstjeneste om foråret. Her kan konfirmanden sammen med sin familie glæde sig over at have et tilhørssted i den kristne tro, og konfirmanden får ved et særligt ritual mulighed for at give sit eget ja til det. Derefter velsignes konfirmanden med ord, der bekræfter Guds løfte, som man får allerede i dåben. 

Gud siger ja til dig

Hvordan kan dåben bekræftes? Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men at siger ja til at blive konfirmeret, handler mere om at ville åbne sig for den livshorisont, som det kristne evangelium giver, end at tjekke af om man kan tro på diverse faste udsagn. Konfirmation er Guds ja til dig og  et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder.

Konfirmandundervisning - at gå til præst

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Du kan altid spørge præsten, om du må gå til præst, selvom du måske ikke vil konfirmeres.


Hvad laver man til konfirmationsforberedelse?

Ugentlig undervisning

Den ugentlige undervisning fra september til konfirmationen i foråret foregår holdvis og der arbejdes på forskellige måder med temaer som: Hvad er kirken? Tro og tvivl, Hvem er Gud?, Hvem er Jesus?, Gudstjenesten, Dåb, Nadver og Bibelen. Der vil også flere gange i forløbet være fælles undervisning med et eller flere af de andre konfirmandhold.
Vi lægger stor vægt på de ugentlige andagter inde i kirken med bøn, bibelfortælling og sang.  

Gudstjenester

Man skal også gå til gudstjenester for at lære gudstjenesten at kende. Som konfirmand i Abildgård kirke skal man komme til mindst 10 gudstjenester, hvor der skal besvares gudstjenestesedler med små spørgsmål til gudstjenesten. Det er en vigtig del af undervisningen.
Konfirmanden planlægger selv med sin familie, hvornår i perioden man deltager i disse gudstjenester. Det er dog godt at fordele det jævnt ud over hele perioden. 
Der kan dog være gudstjenester, som vi særligt anbefaler.
En særlig U-messe for hele kommunens unge finder sted i Frederikshavn Kirke den 24. oktober kl. 16.00. Her forventer vi, at alle konfirmander deltager. 

Gospeldag

I forløbet bliver der en gospeldag for konfirmanderne, hvor de skal deltage i en gospelworkshop og samme aften medvirke i en gospelkoncert-gudstjeneste.  Her kan familien være med og opleve, hvad konfirmanderne har lært på dagen. I 2020 er der gospelkoncert-gudstjeneste onsdag den 8. januar.


Du kan læse mere om konfirmation på disse hjemmesider: 
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
https://www.kristendom.dk/konfirmation


Tilmelding og opstart 

Når man går i 7. klasse på Nordstjerneskolen eller Privatskolen 7y, er det i Abildgård Kirke, man   får tilbud om at gå til konfirmationsforberedelse.
Undervisningen omfatter ugentlig undervisning, samt nogle arrangementer og gudstjenester i løbet af året – se ovenfor.  

Ønsker du at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation, skal du tilmelde dig forløbet.

Det finder sted via Abildgård Kirkes hjemmeside.  Her skal du sammen med en forælder indtaste oplysninger. Herefter vil din forælder modtage en mail, hvor han/hun skal bekræfte, at I mener tilmeldingen.
Kontakt mellem konfirmandens hjem og  kirken vil herefter forgå via den af forældrene opgivne mailadresse.
Den ugentlige undervisningen begynder den første uge i september og finder sted kl. 8.10-9.40 på den ugedag som det fremgår af skoleskemaet.
Vi vil meget gerne have alle tilmeldinger senest et par uger før undervisningens start dvs. tilmelding hurtigst muligt og helst før 18. august 2019.  

Her kan du tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation i Abildgård Kirke:

7a Nordstjerneskolen (Konfirmation fredag den 8. maj 2020 kl. 9.00) - Tilmeld

7b Nordstjerneskolen (Konfirmation fredag den 8. maj 2020 kl. 11.00) - Tilmeld

7c Nordstjerneskolen (Konfirmation lørdag den 9. maj 2020 kl. 9.00) - Tilmeld

7d Nordstjerneskolen  (Konfirmation lørdag den 9. maj 2020 kl. 11.00) - Tilmeld

7e Nordstjerneskolen (Konfirmation søndag den 10. maj 2020 kl. 11.00) - Tilmeld

7g Nordstjerneskolen  (Konfirmation søndag den 10. maj 2020 kl. 9.00)  - Tilmeld

7y Privatskolen (Konfirmation lørdag den 2. maj kl. 11.00) - Tilmeld

7g Frydenstrandskolen (Tilmelding skal ske til Frederikshavn Kirke) 

K-klassen Nordstjerneskolen og Heldagsskolen (tilmelding skal ske til præsten i Flade Kirke)


Kontakt

Yderligere information kan fås ved henvendelse til en af sognepræsterne. 
Gurli Møller Andreasen, tlf. 21 37 19 61, gma@km.dk 
Kenny Gottlieb, tlf. 40 21 25 21, kegc@km.dk
Eller teknisk hjælp vedr. tilmelding: Kirkekontoret 98 42 32 88, abildgaard.sogn@km.dk 


Konfirmationsdatoer for kommende år

Konfirmationsdatoer fastlægger vi i samarbejde med de øvrige kirker i byen.
For alle byens kirker gælder, at datoer for konfirmation offentliggøres på kirkens og skolens hjemmeside samtidig. Offentliggørelsen finder sted den 1. juni kl. 8.00 året forud for konfirmationen.
(hvis 1. juni ligger i en weekend eller skolefridag, bliver det sidste skolehverdag inden 1. juni) .
Datoer for konfirmation i 2021 offentliggøres således fredag den 29. maj 2020 kl. 8.00.

Konfirmationsdatoer for 2021

Datoer for konfirmation i 2021 offentliggøres fredag den 29. maj 2020 kl. 8.00.

Læs mere om konfirmation på Folkekirken.dk