Søges: International præst | Abildgård kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Abildgård Sogn i Frederikshavn søger international præst

Vil du være præst i en kirke, hvor der er en engageret menighed, hvor frivilligt medarbejderskab har en stor plads, hvor gode kolleger styrker hinanden, og hvor du har rige muligheder for at være med til at udvikle et godt team, så læs videre her!

I Abildgård Kirke samarbejder menighedsrådet og medarbejderstaben om at fastholde og videreudvikle kirkens positive og inkluderende fællesskab. Det er en arbejdsplads, hvor man lytter til hinanden og giver plads til, at nye tanker og ideer kan få lov at udvikle sig. Den fælles ambition er at skabe og fastholde ikke bare en god, men den bedst mulige kirke.

Abildgård Kirke er en moderne kirke indviet i 1970. Bygningen rummer – ud over et smukt og enkelt kirkerum med 350 siddepladser - menigheds- og undervisningslokaler, kirketorv og kontorfaciliteter. De fysiske rammer er særdeles gode til de mange forskellige aktiviteter, der udfolder sig her. Der er liv i kirken dagen igennem hele ugen. I kirkerummet er der højmesser og forskellige andre former for gudstjenester, i de tilknyttede menighedslokaler er der foredrag, studiekredse, åbent hus, sangaftener, Gud og spaghetti m.v. målrettet børn, unge, familier og ældre. Desuden er der et rigt musikliv med flere kor, en del koncerter og med flittig brug af sang og musik i forbindelse med gudstjenesterne.

For os er internationalt arbejde, både globalt og lokalt, og diakoni særdeles vigtige arbejdsområder.  Kirken har gennem flere år haft samarbejdspartnere i Cambodja og Tanzania og en venskabsmenighed i Letland. Diakonalt arbejder vi på at være en kirke, der er synlig og tilgængelig for alle bl.a. gennem ”Elsk-projektet”, hvor vi øver os i hjælpsomhed, gæstfrihed og venlighed.

Til sognet hører også Fladstrand Kirke fra 1690, renoveret i 2008, 150 siddepladser. Her afholdes gudstjenester nogle få gange i løbet af året f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse.

Derudover benyttes kirken af alle byens sogne i forbindelse med begravelser og bisættelser, hvor de respektive kirkers betjening medvirker.

Foruden 3 præster, hvoraf 2 søges ansat nu, består medarbejderstaben af 1 kirke-kulturmedarbejder, 1 organist, 1 kirkemusiker, 2 kirketjenere og 2 kordegne, hvoraf den ene er administrationschef og daglig leder af staben.

Den ledige stilling er:

  • en 50% sognepræst, 50% international præst i Frederikshavn provsti. Som halvtids sognepræst får man med de nuværende aftaler ansvaret for 1/5 af søndagsgudstjenester, plejehjemsgudstjenester og kirkelige handlinger samt et konfirmandhold om året. Embedet som international præst i provstiet indebærer et pionerarbejde, hvor mulighederne for at være kirke for provstiets migranter og kontakten til områdets migrantkirker skal bygges op og udvikles  

Til stillingen hører en bolig fra 2007/2015 på 184 m2. Boligen indeholder foruden køkken/alrum og stue 3 værelser med mulighed for endnu 1 værelse, samt præstekontor. Boligen er beliggende Pilekrogen 1, 9900 Frederikshavn på en ugenert grund i et roligt boligområde 2,5 km fra Abildgård Kirke og 2 km fra Palmestranden.

Frederikshavn er en levende by med mange kultur- og sportsfaciliteter og flere ungdomsuddannelser. Byen er omgivet af en unik natur.

Vi er stolte af vores kirker og viser dem meget gerne frem for dig.

I velkomstfolderen til vores nye præst kan du finde flere oplysninger om både Abildgård Kirke, sognet og byen, præsteboligerne mm – du finder folderen her Velkomstfolder

Du kan også følge os på facebook.

Nærmere oplysning fås hos menighedsrådets formand Kurt Hansen, tlf. 29 91 50 58, e-mail: viku@webspeed.dk , sognepræst Kenny Gottlieb Christiansen, tlf. 40 21 25 21, e-mail: kegc@km.dk og provst Viggo Ernst Thomsen, tlf. 51 64 45 90, e-mail: veth@km.dk

I ansøgningen bedes man tydeligt tilkendegive, hvilket af de 2 ledige embeder ved Abildgård kirke, man søger. Man er naturligvis velkommen til at søge begge de 2 ledige embeder. Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg. Mailadresse: kmaal@km.dk