Søges: Ny sognepræst | Abildgård kirke

Abildgård Sogn i Frederikshavn søger ny sognepræst

Vil du være præst i en kirke, hvor der er en engageret menighed, hvor frivilligt medarbejderskab har en stor plads, hvor gode kolleger styrker hinanden, og hvor du har rige muligheder for at være med til at udvikle et godt team, så læs videre her!

I Abildgård Kirke samarbejder menighedsrådet og medarbejderstaben om at fastholde og videreudvikle kirkens positive og inkluderende fællesskab. Det er en arbejdsplads, hvor man lytter til hinanden og giver plads til, at nye tanker og ideer kan få lov at udvikle sig. Den fælles ambition er at skabe og fastholde ikke bare en god, men den bedst mulige kirke.

Abildgård Kirke er en moderne kirke indviet i 1970. Bygningen rummer - udover et smukt og enkelt kirkerum med 350 siddepladser - menigheds- og undervisningslokaler, kirketorv og kontorfaciliteter. De fysiske rammer er særdeles gode til de mange forskellige aktiviteter, der udfolder sig her. Der er liv i kirken dagen igennem hele ugen. I kirkerummet er der højmesser og forskellige andre former for gudstjenester, i de tilknyttede menighedslokaler er der foredrag, studiekredse, åbent hus, sangaftener, Gud og spaghetti m.v. målrettet børn, unge, familier og ældre. Desuden er der et rigt musikliv med flere kor, en del koncerter og med flittig brug af sang og musik i forbindelse med gudstjenesterne.

For os er internationalt arbejde, både globalt og lokalt, og diakoni særdeles vigtige arbejdsområder.  Kirken har gennem flere år haft samarbejdspartnere i Cambodja og Tanzania og en venskabsmenighed i Letland. Diakonalt arbejder vi på at være en kirke, der er synlig og tilgængelig for alle bl.a. gennem ”Elsk-projektet”, hvor vi øver os i hjælpsomhed, gæstfrihed og venlighed.

Til sognet hører også Fladstrand Kirke fra 1690, renoveret i 2008, 150 siddepladser. Her afholdes gudstjenester nogle få gange i løbet af året f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse.

Derudover benyttes kirken af alle byens sogne i forbindelse med begravelser og bisættelser, hvor de respektive kirkers betjening medvirker.

Foruden 3 præster, hvoraf 2 søges ansat nu, består medarbejderstaben af 1 kirke-kulturmedarbejder, 1 organist, 1 kirkemusiker, 2 kirketjenere og 2 kordegne, hvoraf den ene er administrationschef og daglig leder af staben.

Den ledige stilling er:

  • en fuldtids sognepræst, som med de nuværende aftaler er ansvarlig for 2/5 af søndagsgudstjenester, plejehjemsgudstjenester og kirkelige handlinger samt 2 konfirmandhold om året                                                     

Til stillingen som sognepræst hører en midlertidig bolig beliggende Oluf Krags Vej 3, Sæby [”Provsteboligen”] på en fredelig lukket villavej med et grønt fællesområde 13 km fra Abildgård kirke, 10 minutters gang fra henholdsvis Sæby Nordstrand og Sæbygård skov, 2,5 km fra Sæby bycentrum, indkøb og skole. Boligen, der er bygget i 2005 og er på 210 m2, indeholder entré, stort køkken-alrum i forbindelse med forsænket stue og med loft til kip, soveværelse, 3 værelser, 2 badeværelser og stort bryggers. Der er præstekontor med egen indgang og handicaptoilet, i alt ca. 33 m2.

Vi er stolte af vores kirker og viser dem meget gerne frem for dig.

I velkomstfolderen til vores nye præst kan du finde flere oplysninger om både Abildgård Kirke, sognet og byen, præsteboligen mm – du finder folderen her Velkomstfolder

Du kan også følge os på facebook. 

Nærmere oplysning fås hos menighedsrådets formand Kurt Hansen, tlf. 29 91 50 58, e-mail: viku@webspeed.dk , sognepræst Kenny Gottlieb Christiansen, tlf. 40 21 25 21, e-mail: kegc@km.dk og provst Viggo Ernst Thomsen, tlf. 51 64 45 90, e-mail: veth@km.dk

I ansøgningen bedes man tydeligt tilkendegive, hvilket af de 2 ledige embeder ved Abildgård Kirke, man søger. Man er naturligvis velkommen til at søge begge de 2 ledige embeder.

Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg. Mailadresse: kmaal@km.dk