Foto-politik | Abildgård kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Foto-politik

Hvordan Abildgård Kirke optager, bruger og arkiverer foto (+video og lyd)

I Abildgård Kirke vil vi gerne fortælle om livet i kirken og vi offentliggør løbende foto /video/lyd fra vores aktiviteter og arrangementer i digitale og trykte medier, f.eks. på hjemmesiden, på sociale medier, i nyhedsbreve, avisannoncer og invitationer.

Vi offentliggør kun billeder, hvor vi vurderer, at ingen med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket og som har den karakter, at den fortæller den gode historie om livet i kirken og på den måde synliggør kirkens tilbud. Når vi vurderer, det er nødvendigt, indhenter vi samtykke til offentliggørelsen.

Vi følger Datatilsynets anvisninger for offentliggørelse af foto/lyd/video (persondata). Læs mere på www.datatilsynet.dk.

Konfirmander og juniorkonfirmander

Ved tilmelding til konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning oplyser vi om, at vi løbende tager billeder af aktiviteterne. Derudover indhenter vi forældres samtykke ved tilmeldingen.

Kor

Vi beder om samtykke til offentliggørelse af billeder af alle medlemmer af Abildgård Kirkes Børne- og Ungdomskor og Abildgård Kirkes Voksenkor.

Babysalmesang og børnerytmik

Ved tilmelding til babysalmesang og børnerytmik oplyser vi om, at vi løbende tager billeder af aktiviteterne. Derudover indhenter vi forældres samtykke ved tilmeldingen.

Fotografering af aktiviteter og arrangementer

Vi tager billeder ved en lang række aktiviteter – fra gudstjenester til koncerter. Vi gør opmærksom på dette på invitationer/afskiltning/PR/plakater mv. Hvis du ikke ønsker at være med på optagelserne, kan du blot kontakte fotografen, som bærer et synligt navneskilt, hvoraf det fremgår, at han/hun er Abildgård Kirkes fotograf.

Arkivering

Abildgård Kirke gemmer sine billeder digitalt i et sikret arkiv.

Udvalgte og allerede offentliggjorte billeder gemmes desuden i Google+ og på YouTube.com.

Derudover har vi et arkiv med papirfotografier og negativer fra tiden, da kirken blev bygget og indtil ca. 2000. Også her gælder det, at vi kun offentliggør billeder, hvor vi vurderer, at ingen med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket og som har den karakter, at den fortæller den gode historie om livet i kirken og på den måde synliggør kirkens tilbud.

Ret til indsigelse

Vi søger i videst mulig omfang for, at alle er vidende om, at vi tager billeder, så du har mulighed for at reagere og gøre indsigelse imod det.

Hvis du er utilfreds med offentliggørelsen af et billede, har du ret til at gøre indsigelse. Det kan ske, før billedet er blevet offentliggjort eller på et senere tidspunkt. Du skal i så fald oplyse, hvilket billede du ønsker slettet og hvorfor. Herefter vil vi, hvis det er muligt, fjerne optagelsen på internettet og i vores arkiver.

Læs mere om din ret til indsigelse på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning om at slette et offentliggjort billede, kan du klage til Datatilsynet

Personoplysninger

Når andre behandler oplysninger om dig (inkl.  foto/video/lyd), har du en række rettigheder.
Dem kan du læse mere om her