Højmesse, Allehelgen

NOV
03

Højmesse, Allehelgen


Søndag d. 3. november 2019, Kl. 10:30 til kl. 12:00
Abildgård Kirke
Gurli Møller Andreasen og Kenny Gottlieb